Basic Care Revisited

 
          

    

Onderbouwing van verpleegkundige basiszorg

In het project Basic Care Revisited worden de verpleegkundige basis zorgactiviteiten wetenschappelijk onderbouwd. In dit project worden interventiestudies verricht naar de meest elementaire verpleegkundige zorghandelingen in verpleeghuis, ziekenhuis en thuiszorg. Centraal staan daarbij de zorgverrichtingen bij communicatie, voeding, wassen en aankleden en mobiliteit.

Het project kenmerkt zich door de unieke samenwerking tussen Universiteit Maastricht/MUMC+ (Prof.dr. Jan Hamers), het Radboudumc Nijmegen (Prof.dr. Hester Vermeulen) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Prof.dr. Marieke Schuurmans). 

De Universiteit Maastricht is penvoerder van het project dat in mei 2014 is gestart en loopt tot 2019.

Contactpersonen:


Thema 
         Wassen en aankleden / mobiliteit:         

Thema
Communicatie:   
Thema
Voeding:Silke Metzelthin
s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl


  Janneke de Man-van Ginkel
  j.m.deman@umcutrecht.nl

 

Maud Heinen
  maud.heinen@radboudumc.nl


  Sandra Zwakhalen
  s.zwakhalen@maastrichtuniversity.nl      

  Getty Huisman-de Waal
  getty.huisman-dewaal@radboudumc.nl  

   
  Roelof Ettema
  roelof.ettema@hu.nl

 

Links naar:


Links naar congres abstracts:


Links naar publicaties:

Links naar presentaties: